Herlezen

Anders dan een roman
laat een gedicht zich makkelijk herlezen.
Op het terras, in de trein, ‘s avonds
voor het slapen koester je wederom
die woordkeus, die typering, dat beeld.

Meer echter dan bepaalde formuleringen
zoek je de sfeer van de eerste keer; het gevoel
dat je toen had, degene
die je toen was. Je zoekt een stemming,
die je onderweg bent kwijtgeraakt.

Soms vind je het terug:
hoe je dacht toen je Pessoa voor het eerst las,
met wie je was toen je Prévert spelde,
waar je woonde toen je Pasternak
aan je zijde wist.

(2015)

Print Friendly, PDF & Email