Verlies

Je zoon is ontroostbaar – het bestand

waaraan hij dagen werkte blijkt niet opgeslagen,

herstelpogingen hebben geen zin. Wat het hart van een kind breekt

leidt tot kortsluiting in de hersens van de ouder.

Je vertelt over je studievriend Steven

wiens huis afbrandde met scriptie en al waardoor

een jaar zwoegen voor niets was geweest.

Maar het beurt hem niet op.

Toen je als junior op een ministerie begon,

zetelde in de kamer naast jou een man

die zeven jaar aan een nieuwe wet werkte totdat

deze door de Tweede Kamer werd ingetrokken.

De vrouw van Hemingway ging met een koffer

vol manuscripten naar Lausanne om haar man te verrassen

tijdens vakantie. Ze werd beroofd op het station:

álle verhalen weg en ook de kopieën van carbon….

Lucien Freud raakte bij Veilinghuis Sotheby

een schilderij kwijt: werklieden dachten

dat de houten verpakking leeg was en gooiden

£100.000 aan waarde in de verkruimelaar.

In 1987 ontwierp Mario Bellini voor Olivetti

een babyblauwe draagbare typemachine –

het ultiem vormgegeven model. Gelijktijdig echter

deed de personal computer zijn intrede.

Je zoon hoort het aan en vertelt dan

over een game met daarin een motto

dat wordt toegeschreven aan Hemingway:

Never discuss casualties.’

(2022)