Home

Bergen missen niets van de kenmerken van bergen.

De witte els mist niets van de kenmerken van de witte els.

De steenbok mist niets van de kenmerken de steenbok.

Een blokhut mist niets van de kenmerken een blokhut.

Rook mist niets van de kenmerken van rook.

Een lied mist niets van de kenmerken van een lied.

Een stem niets van de kenmerken van een stem.

Stilte mist niets van het kenmerk van stilte.

De kenmerken van de stem zijn onze kenmerken.

De kenmerken van een lied zijn onze kenmerken.

De kenmerken van rook zijn onze kenmerken.

De kenmerken van een blokhut zijn onze kenmerken.

De kenmerken van de steenbok zijn onze kenmerken

De kenmerken van de witte els zijn onze kenmerken.

Kenmerken zijn onze kenmerken.

Bergen zijn onze bergen.

(2020)