Met dank aan zenmeester Dogen

Bergen missen niets van de kenmerken van bergen.

De witte els mist niets van de kenmerken van de witte els.

De steenbok mist niets van de kenmerken de steenbok.

Een blokhut mist niets van de kenmerken een blokhut.

Rook mist niets van de kenmerken van rook.

Een lied mist niets van de kenmerken van een lied.

Een stem niets van de kenmerken van een stem.

Stilte mist niets van het kenmerk van stilte.

De kenmerken van de stem zijn onze kenmerken.

De kenmerken van een lied zijn onze kenmerken.

De kenmerken van rook zijn onze kenmerken.

De kenmerken van een blokhut zijn onze kenmerken.

De kenmerken van de steenbok zijn onze kenmerken

De kenmerken van de witte els zijn onze kenmerken.

Kenmerken zijn onze kenmerken.

Bergen zijn onze bergen.

(2020)

Zomerochtend in de tuin

De wind die in de bomen ruist,

kerkklokken, een motormaaier,

gekoer van duiven.

In de verte vertrekt een trein,

een straalvliegtuig passeert

net hoorbaar.

Tussen het rumoer van vogels,

mensen & machines

is nog veel stilte.

Als niets kon horen

was er geen geluid.

(2019)

Niet moeilijk

Hoe te leven zonder coördinaten?

Oost & west, gif & mest,

nat & droog, laag & hoog,

bier & fris, vlees & vis,

zwart & wit, ziek & fit,

traag & snel, niet & wel,

ja & nee, tegen & mee,

zitten & staan, uit & aan,

donker & licht, vrijheid & plicht,

gevoel & rede, oorlog & vrede,

klein & groot, levend & dood.

Zit & kijk & luister.

Het gebeurt.

(2017)

Het verstrijken

Een student wast de handen
en ziet wat hij met een marker op z’n spiegel heeft geschreven:
WACHTEN…

Een oude vrouw staat iedere nacht op,
kleedt zich aan. “Ik wil naar vader,” zegt ze.
“Ik wil naar huis”.

Een tiener kijkt tv,
luistert Spotify met oortjes in, maakt huiswerk,
appt met vriendinnen.

Een beoefenaar zit op een kussen en zegt:
er gebeurt alleen nu al zoveel
waaraan ik mijn handen vol heb.

Een kat ligt
onder een vlinderstruik, loert
de snorharen trillend.

(2014)